Amore of sweden

Den svenska synden online

hushållsysslor

Vardagssysslor påverkar ert sexliv enormt mycket

Hur man får ett bra sexliv

Vad är receptet på bra sex när ni har varit tillsammans i flera år? Är det att man fortfarande tänder varandra? Att ha en veckovis date-night? Eller komma ihåg att säga “jag älskar dig” minst en gång om dagen? Varken eller!

En nyligen publicerad studie av American Sociological Association indikeras att det är fördelningen av hushållssysslor, som bidrar till att avgöra hur bra sexliv ni har – både fysisk och på en känslomässig nivå.

Tillsammans

Forskarna studerade mer än 450 par, och det var en särskilda saker i vardagen som visat sig vara av stor betydelse för sexlivets tillstånd. Forskarna drar slutsatsen att par som distribuerar barnomsorg lika mellan sig, har ofta ett mycket framgångsrik och väl fungerande sexliv och generellt också en bra relation.

Under omständigheter där det var främst kvinnan som var ansvarig för vården av barnen, var både sexliv och relationen mindre tillfredsställande för båda parter. Var det däremot mannen i förhållandet, som stod för majoriteten av barnomsorg, var det bara den sexuella delen av relationen som kom till skada. Den allmänna samlevnaden fungerade då utan problem.

Varför det råkar vara så önskar forskarna att undersöka ytterligare. Forskarna kom från denna studie, fram till slutsatsen att känslan av att inte dela ansvaret för något så dyrbart som barn, gör relationen djupare, som förbättrar både sex och samlevnad. 

info@amoreofsweden.se • December 18, 2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *